Athletes Moving On

Fantashia Tyson
2013
Shaw University (DII) 

Amelia Partin
2011
UNC Pembroke (DII)